Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

„…if learning is one of the primary motives for alliances as emphasized in the
literature on cooperative technology strategies, or even if learning is the
unintended by-product of relationships established to serve quite different
purposes, then the benefits of a portfolio of collaborative relations will depend
upon the technological competencies of the alliance partners that make up the
portfolio. Other factors held constant, alliances with the most skilled innovators
are the most viable opportunities to learn new routines and acquire advanced
technical know-how.”

По-украински

".якщо вивчення - один з первинних приводів для альянсів, як зроблено наголос на
література на спільних стратегіях технології, або навіть якщо вивчення є
неумисний побічний продукт стосунків встановив, щоб обслуговувати quite інший
цілі, потім вигоди від портфеля партнерських стосунків залежатимуть
на технологічній компетентності партнерів альянсу, які виготовляють
портфель. Інші чинники утримувана константа, альянси з самими кваліфікованими новаторами
- найжиттєздатніші можливості вивчати нові шаблони і придбавати передовий
технічне ноу-хау".