Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Це означає, що студент, який тільки вступив у коледж, новачок, може обрати курси, які зазвичай призначені тільки для другокурсників.

Школа ймовірно попросить студента пройти тест, щоб довести рівень його/її знань. Також подібне виключення може бути зроблене для студента, що набрав винятково високі бали на вступному іспиті. Звичайно таке виключення робиться для відмінників.

Магістратура та аспірантура

Щоб знайти гарну роботу випускникові коледжу з дипломом бакалавра варто подумати про магістратуру або аспірантуру.

Студентам з деяких країн дозволено проходити навчання за рубежем тільки за програмами магістратури або аспірантури. У зв'язку з тим, що вимоги в різних країнах різні, ви повинні довідатися про вимоги до претендентів на роботу до вашого вступу в магістратуру/аспірантуру в

По-английски

It means that a student, that only entered into a college, novices, can choose courses that is usually intended only for second-year students.

a 1

School probably will ask a student to pass a test, to lead to the level of him/her knowledge. Also a like exception can be done for a student that collected exceptionally high points on preliminary examination. Usually such exception is done for high achievers.
city Council and аспірантура
, to find good job to the graduating student of college with the diploma of bachelor it costs to think about a city council or аспірантуру.

from some countries it is let 1

Students to pass studies after a border only after the programs of city council or аспірантури. In connection with that requirements in different countries are different, you must know about requirements to the pretenders on work to your entering into a city council/аспірантуру in