Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

During this period, the tradition of learning was carried on at elementary parish, chantry, and monastic schools conducted under church auspices. At the secondary level, both monastic and cathedral schools offered a curriculum of general studies. Schools that provided basic education as well as training for a trade were also maintained by the merchant and craft guilds. Knights received their training in military tactics and the chivalric in the palaces. In the development of educational institutions, the rise of the medieval university merits the most attention because together with the flowering of Scholastic education, it was the major contribution to education during this period.

По-украински

Впродовж цього періоду, традиція вивчення триває в елементарній парафії, каплиці, і чернечі школи проводили під церковними добрими ознаками. У вторинному рівні, як чернечий, так і кафедральні школи запропонували розклад загальних вивчень. Школи, що забезпечена основна освіта також як і навчаючи для торгівлі також підтримувалися комерційними і цеховими гільдіями. Лицарі отримали своє навчання у військовій тактиці і chivalric в палацах. У розвитку освітніх установ, підвищення середньовічного університету заслуговує на найбільше уваги, тому що разом з розквітом Схоластичної освіти, це був головний вклад в освіту впродовж цього періоду.