Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

England is one of the world's major manufacturing nations. Industrial complexes do the English countryside. Certain areas are traditionally noted for their consentrations of various types of Industry. For instance, Lancashire is famous for its textile industry and Midlands for the production of machinery, coal, motor cars, chemicals. In recent times, regional industrial distinctions have become less clear as more and more new factories are built in different parts of the country. But with a large population, small land area, and few natural

По-украински

Англія - одна зі всесвітніх головних виробничих націй. Індустріальні комплекси роблять Англійську сільську місцевість. Певні області традиційно відзначаються для їх consentrations різних видів Промисловості. Наприклад, Ланкашір знаменитий його текстильною промисловістю і Midlands для виробництва машини, вугілля, легкових автомобілів, хімічні речовини. У недавніх часах, регіональні індустріальні відмінності стали не так ясно, як ще і ще нові фабрики є будувався в різних частинах країни. Але з великим населенням, маленькою сухопутною областю, і декількома бекарами