Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Подготовка к сертификации FSC

Сроки

Сертификацию нужно рассматривать как достаточно длительный процесс подготовки, внутренней, а затем внешней, оценки соответствия уровня ведения лесного хозяйства и лесопользования международным стандартам. Опыт одной из первых компаний-сертификаторов - Rainforest Alliance (США) - показывает, что в разных странах и в разных типах предприятий лесного комплекса длительность процесса подготовки к получению сертификата FSC составляет от 2 до 5 лет. Оценка (аудит) процесса лесоуправления занимает от 4 месяцев до полугода и более. Поэтому если вы решили подготовиться и провести сертификацию, то должны быть готовы к забегу на длинную дистанцию с несколькими промежуточными финишами.

С чего начать?

Для большинства российских предприятий лесопромышленного комплекса требование сертификации исходит от их западных партнеров. Поэтому в данном случае логично обратиться к зарубежному партнеру с просьбой о консультационной помощи в этом вопросе. К сожалению, в

По-украински

Підготовка до сертифікації FSC

Терміни

Сертифікацію треба розглядати як досить тривалий процес підготовки, внутрішньої, а потім зовнішньою, оцінки відповідності рівня ведення лісового господарства і лісокористування міжнародним стандартам. Досвід однієї з перших компаний-сертификаторов - Rainforest Alliance(США) - показує, що в різних країнах і в різних типах підприємств лісового комплексу тривалість процесу підготовки до отримання сертифікату FSC складає від 2 до 5 років. Оцінка(аудит) процесу лісоуправління займає від 4 місяців до напівроку і більше. Тому якщо ви вирішили підготуватися і провести сертифікацію, то мають бути готові до забігу на довгу дистанцію з декількома проміжними фінішами.

З чого розпочати?

Для більшості російських підприємств лісопромислового комплексу вимога сертифікації виходить від їх західних партнерів. Тому в даному випадку логічно звернутися до зарубіжного партнера з проханням про консультаційну допомогу в цьому питанні. На жаль, в