Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Watching television is one of the great British pastimes. Broadcasting in the United Kingdom is controlled by the BBC* (British Broadcasting Corporation) and IBA (Independent Broadcasting Authority). The BBC receives its incomes from the government, but con¬trolled by the IBA earn money from the advertising.
National radio is controlled by the BBC, and listeners can choose from four stations. Radio 1 is a pop music station with
.Radio2plays andrepo . Radio3plays
whilst Radio 4 has news programmes, drama and general
. There are many , some private and
some . Their programmes consist mainly of music and lo-
cal news.
The BBC has two . The BBC 2 has more serious programmes
and . The IBA is responsible for looking after the regional
independent TV (ITV) companies who broadcast their own programmes.
There is a break for advertisements about every 15-20 minutes. The most
popular independent channel is called Channel 4 and it has more specia-
lized programmes than the main channels. In

По-украински

Спостереження за телебаченням - одно з великих Британських проведень часу. Радіомовленням в Сполученому Королівстві управляє БІ-БІ-СІ* (Британська Радіомовна Корпорація) і IBA(Самостійний Радіомовний Орган). БІ-БІ-СІ отримує свої прибутки від уряду, але con¬, що виспівує IBA, заробляють гроші від рекламування.
Національним радіо управляє БІ-БІ-СІ, і слухачі можуть вибрати з чотирьох станцій. Радіо 1 - станція поп-музики
.Radio2plays andrepo . Radio3plays
поки Радіо 4 має інформаційні програми, драма і загальний
. Є багато хто , деякі приватні і
деякі . Їх програми складаються головним чином з музики і lo-
cal новини.
БІ-БІ-СІ має два . БІ-БІ-СІ 2 має серйозніші програми
і . IBA відповідальний за спостереження за регіонально
незалежні ТЕЛЕВІЗІЙНІ(ITV) компанії, хто передавав їх власні програми по радіо.
Є перерва для реклам про кожного 15-20 хвилин. Найбільше
популярний незалежний канал - званий Канал 4 і це має більше specia-
lized програми, ніж головні канали. У