Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

При эндометриозе яичника, тазовой брюшины и мочевого пузыря возможно поражение им мочеточника, если эндометриозная ткань располагается в непосредственной близости от одного из мочеточниковых устьев. Развитию этих осложнений способствует, с одной стороны, анатомически близкое расположение тазового отдела мочеточника к брюшным органам и матке, с другой - измененное топографоанатомическое соотношение их при патологических состояниях, по поводу которых осуществляются те или иные оперативные вмешательства, а также в связи с низким уровнем возможностей оперативного подхода в лечении тяжелой формы наружного эндометриоза. Риск повреждения мочеточника в абдоминальной и акушерско-гинекологической хирургии остается по-прежнему высоким. В хирургической практике разработана современная технология по более безопасному удалению распространенного наружного эндометриоза.Таким методом можно считать реконструктивно-восстановительную

По-украински

При ендометріозі яєчника, тазової очеревини і сечового міхура можлива поразка ним сечоводу, якщо эндометриозная тканина розташовується у безпосередній близькості від одного з сечовідних гирл. Розвитку цих ускладнень сприяє, з одного боку, анатомічно близька прихильність тазового відділу сечоводу до черевних органів і матки, з іншої - змінене топографоанатомическое співвідношення їх при патологічних станах, з приводу яких здійснюються ті або інші оперативні втручання, а також у зв'язку з низьким рівнем можливостей оперативного підходу в лікуванні важкої форми зовнішнього ендометріозу. Ризик ушкодження сечоводу в абдомінальній і акушерсько-гінекологічній хірургії залишається як і раніше високим. У хірургічній практиці розроблена сучасна технологія по безпечнішому видаленню поширеного зовнішнього ендометріозу.Таким методом можна вважати реконструктивно-восстановительную