Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It is important to understand that limited liability does not imply that owners are always fully protected from personal liabilities. Courts can and sometimes will pierce the corporate veil of corporations (or LLCs) when some type of fraud or misrepresentation is involved.[1] Limited liability company members may, in discreet circumstances, also incur a personal liability in cases where distributions to members render the LLC insolvent.[2]

По-украински

Важливо розуміти, що це обмежена відповідальність не має на увазі, що власники завжди повністю захищаються від особистих зобов'язань. Суди можуть і іноді проколюватиме корпоративну вуаль корпорацій(чи LLCs), коли деякий вид фальсифікації або неправильного освітлення включений.[1] Товариство з обмеженою відповідальністю членів може, в розсудливих обставинах, також переймають на себе особисте зобов'язання у випадках, де поширення до членів роблять банкрота LLC.[2]