Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Engineers are concerned with the changes heat transfer processes effect in engineering systems and, in Section 1.5, an example is given in which the first law is applied to a simple model closed system to determine the temperature response of the system with time. In Section 1.6, the subject of mass transfer is briefly introduced and its relation to heat transfer explained. Finally, in Section 1.7, the International System of units (SI) is reviewed, and the units policy that is followed in the text is discussed.

По-украински

Інженери заклопотані процесами передачі жари змін діють в технічних системах і, в Секції 1.5, приклад дається в якому перший закон застосовується до простої моделі замкнута система, щоб визначити температурну відповідь системи з часом. У Секції 1.6, тема масової передачі коротко представлена і його відношення до жари переходять пояснюється. Нарешті, в Секції 1.7, Міжнародна Система одиниць(СІ) розглядається, і політика одиниць, за якою слідує за текстом, обговорюється.