Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

1. Не was looking at the people in the hall.
2. A new Italian comedy was on at the cinema yesterday, it was a
great success with the public.
3. The orchestra has started to play the overture.
4.1 leave for the University at 7.40 and always come in time.
5. Often in summer we took out the car and went for a run in the country.
6. Evidently somebody had informed him of the news before they announced it.
7. When my friend comes to St. Petersburg we shall go to the Russian Museum.
8. They had eaten all the apples which I brought.
9. At six o'clock yesterday they were listening to a very interesting
lecture.
10. Travelling is a pleasant way of improving one's education.

По-украински

1. Не дивився на людей в залі.
2. Нова Італійська комедія була в кіно учора, це було
великий успіх з громадськістю.
3. Оркестр має був запущений грати увертюру.
4.1 вирушають в Університет в 7.40 і завжди приходять вчасно.
5. Часто влітку ми отримали автомобіль і ходили на пробіг в країні.
6. Очевидно хто-небудь є інформував його про новини перед тим, як вони анонсували це.
7. Коли мій друг прибуває у Святий Петербург, ми повинні go до Російського Музею.
8. Вони поїли усі яблука, які я приніс.
9. У шести година учора вони прислухалися дуже, цікавивши
лекція.
10. Подорож - приємний шлях поліпшення своєї освіти.