Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Земля є єдиним нашим домом,який ми маємо берегти. Та на сьогодні ми не дотримуємося цієї істини. З самого початку свого існування людина розпочала використовувати ресурси природи. Люди стали паразитами планети. Люди бездумно використовують ресурси. Та ресурси планети не безкінечні.
Атмосфера яку планета здобувала протягом мільярдів років , руйнується за тисячу років людського процвітання. Лісові ареали зменшилися більш ніж вдвічі,через що стало вироблятися менше кисню. Майже вся вода планети забруднена! Багато видів тварин і рослин були знищені людиною.
Це все є наслідками діяльності людини. Проте незважаючи на ці всі наслідки, більшій частині людства байдуже. Та якщо вчасно прийняти міри можна буде зупинити цей процес. А якщо ж ні то земля перетвориться на такі планети як Меркурій.Сатурн,Юпітер. Вона стане непридатною для життя.На це можна було не дивитися якби це була не єдина наша планета.Вчені і досі не знайшли інших придатних до життя планет. Зважаючи на ці факти ми маємо

По-английски

Earth is our only house that we must save. But for today we do not adhere to this truth. From the beginning of the existence a man began to use the resources of nature. People became the vermin of planet. People use resources thoughtlessly. But the resources of planet are not endless.
Atmosphere that a planet obtained during the milliards of years, collapses for the thousand years of human prosperity. Forest natural habitats diminished more than twice, from what less oxygen began to be produced. Almost all water of planet is muddy! Many types of animals and plants were destroyed by a man.
It все is the consequences of activity of man. However without regard to these there are all consequences, to greater part of humanity indifferently. But if in time to take measures it will be possible to stop this process. And if not then earth will grow into such planets as Mercury.Saturn, Jupiter. She will become useless for life.On it it was possible not to look if this was our not only planet.Scientists did not find other suitable to life planets until now. Having regard to these facts we have