Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The Conservative Party can broadly be described as the party of the middle and upper classes although it does receive some working-class support. Most of its voters live in rural areas, small towns and the suburbs of large cities. Much of its financial support comes from large industrial companies. The Labour Party, on the other hand, has always had strong links with the trade unions and receives financial support from them. While many Labour voters an middle-class or intellectuals, the tradition; Labour Party support is still strongest in industrial areas.

По-украински

Консервативна Партія може широко бути описана як партія середніх і верхніх класів, попри те, що це отримує деяку працює-класову підтримку. Більшість з його виборців живе в сільських областях, містечках і передмістях великих міст. Багато що з його фінансової підтримки приходить від великих індустріальних компаній. Лейбористська Партія, з іншого боку, завжди має сильним зв'язується з профспілками і отримує фінансову підтримку від них. При багатьох Трудових виборцях середній клас або інтелектуали, традиція; Підтримка Лейбористської Партії все ще сильніша всього в індустріальних областях.