Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Типовой бизнес-план ресторана

Типовой бизнес-план ресторана на воде
В Проекте описан процесс работы ресторана, перечень и характеристики необходимого оборудования, мебели; состояние, условия и тенденции рынка, составлено прогноз продаж услуг, произведена оценка ожидаемых финансовых результатов деятельности и рассчитан объем безубыточного производства, проведен анализ возможных рисков и угроз и прочее.
Содержание:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ
РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ (НАЗВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ)
Это будет общество с ограниченной ответственностью. Называться будет «Королевский шарм». Находиться будет в городе Кишинёве на новом озере, на месте бывшего Комсомольского. Зарегистрирован будет там же.
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СХЕМА РАБОТЫ)
Время основания, основные этапы развития, сегодняшний юридический статус
Этот ресторан будет основан в 2010 году. На первом этапе будут проведены очистительные работы, залита чистая вода с морскими

По-украински

Типовий бізнес-план ресторану

Типовий бізнес-план ресторану на воді
В Проекті описаний процес роботи ресторану, перелік і характеристики необхідного устаткування, меблів; стан, умови і тенденції ринку, складено прогноз продажів послуг, зроблена оцінка очікуваних фінансових результатів діяльності і розрахований обсяг беззбиткового виробництва, проведений аналіз можливих ризиків і загроз і інше.
Зміст:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ
РЕЗЮМЕ КОМПАНІЇ (НАЗВА, ЮРИДИЧНА І ФАКТИЧНА АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ)
Це буде товариство з обмеженою відповідальністю. Називатися буде "Королівський шарм". Знаходитися буде в місті Кишиневі на новому озері, на місці колишнього Комсомольського. Зареєстрований буде там же.
ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ І ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ (СХЕМА РОБОТИ)
Час створення, основні етапи розвитку, сьогоднішній юридичний статус
Цей ресторан буде засновано в 2010 році. На першому етапі будуть проведені очисні роботи, залита чиста вода з морськими