Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The first objective of any central bank is to safeguard the value of the currency in terms of what it will purchase at home and in terms of other currencies. Monetary policy is directed to achieving this objective and to providing a framework for non-inflationary economic growth. As in most other developed countries, monetary policy operates in the UK mainly through influencing the price at which money is lent, in other words the interest rate.
The Bank's price stability objective is made explicit in the present monetary policy framework. It has two main elements: an annual inflation target set each year by the Government and a commitment to an open and accountable policy-making regime.

По-украински

Перша мета будь-якого центрального банку - зберегти значення валюти в термінах того, що це придбає удома і в термінах інших валют. Грошово-кредитна політика спрямована досягненню цієї мети і до забезпечення структури для неінфляційного економічного зростання. Як у більшості інші розвинуті країни, грошово-кредитна політика діє в UK головним чином через вплив ціни, в якій гроші є, великий піст, іншими словами процентна ставка.
Мета цінової стабільності Банку зроблена явною в справжній структурі грошово-кредитної політики. Це має два головні елементи: річна інфляція мають на меті встановлюється кожен рік Урядом і зобов'язанням перед відкритим і відповідальним режимом розробки політичного курсу.