Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Consumer marketing research is a form of applied sociology that concentrates on understanding the preferences, attitudes, and behaviors of consumers in a market-based economy, and it aims to understand the effects and comparative success of marketing campaigns. The field of consumer marketing research as a statistical science was pioneered by Arthur Nielsen with the founding of the ACNielsen Company in 1923.

По-украински

Споживач, маркетинг дослідження, - форма прикладної соціології, яка зосереджується на розумінні переваг, стосунків, і поведінки споживачів в торгувати-заснованій економіці, і вона прагне розуміти ефекти і порівняльний успіх маркетингових кампаній. Область споживача, маркетинг дослідження, оскільки статистичну науку відкрив Артур Nielsen з основою Компанії ACNielsen в 1923.