Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

До судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду

Харківський області

адвоката Корневої Ольги Сергіївни

г. Харьков, ул. Пушкинская 64, кв. 11

т. 050 323 73 78

e-mail: olga-advokat@bk.ru

в захист: Стецова О.М.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА АПЕЛЯЦІЮ

на постанову Зміївського районного суду від 11.03.11 р. про скасування постанов про порушення кримінальної справи від 4 лютого 2011 року по відношенню до посадових осіб ЗАТ «Автоторгова група «Спецтехніка» за ознаками складів злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 364 КК України

В апеляційній скарзі прокурором зазначено, що фактичний прибуток від реалізації сміттєвоза на шасі ЗІЛ -130 склав 32,62% від ціни предмета закупівлі. Таке твердження є некоректним і не відповідає дійсності, бо ґрунтується на неправильному розумінні терміну «прибуток».

Відповідно до ст..3 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» прибуток визначається шляхом зменшення

По-русски

К судебной палате из уголовных дел Апелляционного суда
Харьковский области

адвоката Корневої Ольги Сергеевны
г. Харьков, ул. Пушкинская 64, кв. 11
т. 050 323 73 78
e - mail: olga-advokat@bk.ru

в защиту: Стецова О. М.


ОТРИЦАНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
на постановление Зміївського районного суда от 11.03.11 г. об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела от 4 февраля 2011 года по отношению к должностным лицам ЗАО "Автоторговая группа "Спецтехника" по признакам слогов преступлений, предвиденных ч.3 в. 190, ч.2 в. 364 КК Украины

В апелляционной жалобе прокурором отмечено, что фактическая прибыль от реализации сміттєвоза на шасси ЗІЛ - 130 сложил 32,62% от цены предмета закупки. Такое утверждение является некорректным и не отвечает действительности, потому что основывается на неправильном понимании термина "прибыль".
В соответствии с в...3 ЗУ "О налогообложении прибыли предприятий" прибыль определяется путем уменьшения

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined