Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Поскольку очень часто эти связи проблематично оценить статистическими методами,
большинство структурных моделей используют методы калибровки: подбор значений
параметров модели, при которых модель наиболее точно воспроизводит динамику
различных экономических показателей и реакцию экономики на внешние шоки. К
часто применяемым критериям относятся генерируемые моделью моменты: например,
средние значения и дисперсии ряда ключевых индикаторов, таких как ВВП,
потребление, инвестиции и др., а также функции импульсной отдачи этих

По-украински

Оскільки дуже часто ці зв'язки проблематично оцінити статистичними методами,
більшість структурних моделей використовують методи калібрування : підбір значень
параметрів моделі, при яких модель найточніше відтворює динаміку
різних економічних показників і реакцію економіки на зовнішні шоки. До
часто вживаним критеріям відносяться генеровані моделлю моменти: наприклад,
середні значення і дисперсії ряду ключових індикаторів, таких як ВВП,
споживання, інвестиції та ін., а також функції імпульсної віддачі цих