Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

З розвитком всесвітньої Інтернет - мережі проблема захисту прав на нематеріальні досягнення власних творчих зусиль набуває все більшої актуальності і необхідності її висвітлення для широких верств населення. Не секрет, що на сьогодні Інтернет настільки завоював прихильність українців, що став одним з найголовніших засобів розповсюдження інформації ділового, рекламного та розважального характеру. Майже кожен власник бізнесу або просто особа, яка володіє будь-якою інформацією, що має пізнавальний або комерційний характер, створює для розміщення цієї інформації Інтернет - сайт або й декілька. Поряд з цим виникає необхідність у захисті такої інформації від посягань тих користувачів мережі, які віддають перевагу не самостійному створенню сайтів та їх наповнення, а копіюванні інформації з сайтів інших осіб.

Конституція України, Цивільний Кодекс , Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України «Про інформацію» , Законів України «Про

По-русски

С развитием всемирной Интернет - сети проблема защиты прав на нематериальные достижения собственных творческих усилий приобретает все большую актуальность и необходимость ее освещения для широких слоев населения. Не секрет, что на сегодня Интернет настолько завоевал благосклонность украинцев, что стал одним из найголовніших средств распространения информации делового, рекламного и развлекательного характера. Почти каждый владелец бизнеса или просто лицо, которое владеет любой информацией, которая имеет познавательный или коммерческий характер, создает для размещения этой информации Интернет - сайт или и несколько. Рядом с этим возникает необходимость в защите такой информации от посягательств тех пользователей сети, которые отдают преимущество не самостоятельному созданию сайтов и их наполнения, а копировании информации из сайтов других лиц.

Конституция Украины, Гражданский Кодекс, Закон Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", Закон Украины "Об информации", Законов Украины "О