Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Semiconductors help to solve such fundamental problems as the direct conversion of thermal energy and the solar energy into electric, power, and also electric- energy into mechanical energy, and vice versa, without any complex mechanism with moving parts. Semiconductor couples convert heat directly into electricity just as a generator does it. A new industry —- helioengineering — has emerged. Solar batteries are successfully operating on sputniks and spaceships,

По-украински

Напівпровідники допомагають вирішувати такі фундаментальні проблеми як пряму конверсію теплової енергії і сонячної енергії в електричному, енергетичному, а також електричний- енергія в механічній енергії, і навпаки, без будь-якого складного механізму з переміщенням частин. Напівпровідникові пари convert жари безпосередньо в електриці точно так, як і генератор робить це. Нове промисловий -- helioengineering - з'явився. Сонячні батареї успішно діють на супутниках і космічних кораблях