Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Elizabeth stared out her room window and watched the rain come down.She didnt know what to do Rainy Saturdays are so boring .As she looked around the room the bookshelf and pulled out one of the Nancy Drew books .
mother bought her these books two months ago.The girl placed them on her shelf without a second but she decided to read one now.Mustery books are always interesting.
Soon read page after page with excitement unable to put the book down. Anoise downstairs drew the girls attention away from the book.Looked at the clock and couldnt believe her eyes.It was lunchtime.The girl thought maybe rain days are not so bad after all

По-украински

Елізабет пильно подивилася її вікно кімнати і спостерігала за дощем впасти.Вона didnt знають, що, щоб зробити Дощовиті суботи такі занудні .Оскільки вона озирнулася навкруги кімната книжкова полиця і витягнув один з Ненсі Відтягнув книги .
мати купувала їй ці книги два місяці тому.Дівчинка розмістила їх на її полиці без секунди але вона вирішила прочитати один зараз.Книги Mustery завжди цікаві.
Скоро читайте сторінку після сторінки зі збудженням, не в змозі змусити замовкнути книгу. Anoise вниз притягнув увагу дівчинки далеке від книга.Подивився на годинник і couldnt вірять її очі.Це був час ланча.Дівчинка думала можливо дощові дні не так важкі врешті-решт