Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

английский военный моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три экспедиции по исследованию мирового океана, все были кругосветными. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий. Обследовал и нанёс на карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Благодаря тому вниманию, которое Кук уделял картографии, многие из составленных им карт по своей точности и аккуратности не были превзойдены на протяжении многих десятилетий и служили мореплавателям вплоть до второй половины XIX века.

Кук был известен своим терпимым и дружеским отношением к коренным жителям посещаемых им территорий. Совершил своеобразную революцию в мореплавании, научившись успешно бороться с такой опасной и широко распространённой в то время болезнью, как цинга. Смертность

По-украински

англійський військовий моряк, дослідник, картограф і першовідкривач, член Королівського суспільства і капітан Королівських ВМС. Очолював три експедиції по дослідженню світового океану, усі були кругосвітніми. Під час цих експедицій вчинив ряд географічних відкриттів. Обстежував і наніс на карту маловідомі і рідко відвідувані до нього частини Ньюфаундленду і східного узбережжя Канади, Австралії, Нової Зеландії, західного узбережжя Північної Америки, Тихого, Індійського і Атлантичного океанів. Завдяки тій увазі, яку Кук приділяв картографії, багато хто із складених їм карт по своїй точності і акуратності не був перевершений упродовж багатьох десятиліть і служив мореплавцям аж до другої половини XIX століття.

Кук був відомий своїм терпимим і дружнім відношенням до корінних жителів відвідуваних ним територій. Вчинив своєрідну революцію в мореплаванні, навчившись успішно боротися з такою небезпечною і широко поширеною у той час хворобою, як цинга. Смертність