Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A main averts controversy by keeping clear of the subjects that might bring it out.
Try as they would they could not avert their eyes from the disgusting sight.
Andrew kept his eyes averted.
An accident was narrowly averted.
After a slight inquiry you had better draw no conclusions.
To ignore his greeting was to slight him publicly.
There is been a slight improvement in the situation.
I recalled other times he had slighted his wife, by neglecting to introduce her.
Her disgust for falsehood was evident.
Handling the frogs and animals in the laboratory disgusted her at first but then she got used to it.
Sameness is the mother of disgust, variety the cure

По-украински

Main відводить дискусію, зберігаючи ясність тем, які, можливо, винесли б це.
Пробуйте, оскільки вони повинні, вони не змогли відвести свої очі від огидного зору.
Ендрю тримав його очі відведеним.
Нещасний випадок був вузько відведений.
Після легкого запиту ви мали краще не роблять ніяких висновків.
Щоб нехтувати його вітанням мав нехтувати його публічно.
Там є легке удосконалення в ситуації.
Я згадав інші часи, коли він нехтував його дружину, нехтує, щоб представити її.
Її відраза до віроломства була очевидна.
Обробка жаб і тварин в лабораторії викликала відразу її спочатку, однак, з іншого боку вона була використана до цього.
Схожість - мати відрази, різноманітність лікування