Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ответственность за организацию эксплуатации лифтов должна быть возложена приказом по предприятию, в соответствии с требованиями раздела 12 "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов", на лиц, в штате которой они числятся. Эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию.

1.2. За лицом, ответственным за организацию эксплуатации, приказом по предприятию должны быть закреплены определенные лифты.

1.3. В подчинении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, должны находиться лифтеры.

1.4. Руководство предприятия должно выдать лицу, ответственному за организацию эксплуатации лифтов, "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов", должностную инструкцию и "Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации".

II. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

По-украински

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

I. ЗАГАЛЬНІ СТАНИ

1.1. Відповідальність за організацію експлуатації ліфтів має бути покладена наказом по підприємству, відповідно до вимог розділу 12 "Правил пристрою і безпечної експлуатації ліфтів", на осіб, в штаті якої вони числяться. Ці особи повинні мати відповідну кваліфікацію і пройти атестацію.

1.2. За особою, відповідальною за організацію експлуатації, наказом по підприємству мають бути закріплені певні ліфти.

1.3. У підпорядкуванні особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфтів, повинні знаходитися ліфтери.

1.4. Керівництво підприємства повинне видати особі, відповідальній за організацію експлуатації ліфтів, "Правила пристрою і безпечної експлуатації ліфтів", посадову інструкцію і "Положення про порядок організації експлуатації ліфтів в Російській Федерації".

II. ОБОВ'ЯЗКИ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ