Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Текст для перекладуФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФАП) - медицинский пункт, входящий в состав сельского врачебного участка и осуществляющий под руководством участковой больницы (амбулатории) комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на определенной территории. Является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности.
Как правило, ФАП располагаются в наиболее удаленных от участковой больницы населенных пунктах, что способствует приближению медпомощи к сельскому населению. Если в радиусе свыше 2 км нет других леч. -проф. учреждений, ФАП организуется в населенных пунктах с численностью 700 чел.; если населенный пункт находится на расстоянии свыше 4 км от других леч. -проф. учреждений, то ФАП в нем может быть организован при 300 жителях (если свыше 6 км - и при меньшей численности населения). Он обслуживает часть территории сельского врачебного участка (см. Врачебный участок), подчиняясь но всем мед. вопросам участковой больнице или

По-украински

Текст для ПЕРЕКЛАДУФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ(ФАП) - медичний пункт, що входить до складу сільської лікарської ділянки і комплекс лікувально-профілактичних і санітарно-протиепідемічних заходів, що здійснює під керівництвом дільничної лікарні(амбулаторії), на певній території. Є первинною(долікарським) ланкою охорони здоров'я в сільській місцевості.
Як правило, ФАП розташовуються в найбільш віддалених від дільничної лікарні населених пунктах, що сприяє наближенню меддопомоги до сільського населення. Якщо в радіусі понад 2 км немає інших леч. -проф. установ, ФАП організовується в населених пунктах з чисельністю 700 чол.; якщо населений пункт знаходиться на відстані понад 4 км від інших леч. -проф. установ, то ФАП в нім може бути організований при 300 жителях(якщо понад 6 км - і при меншій чисельності населення). Він обслуговує частину території сільської лікарської ділянки(див. Лікарську ділянку), підкоряючись але всім мед. питанням дільничній лікарні або