Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання
(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України від 06.11.2007 р. N 169)
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України
від 22 листопада 2005 року N 4
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2005 р. за N 1478/11758
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 6 листопада 2007 року N 169
Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 29, 24 квітня 2008 р.),
ухвалу Вищого адміністративного суду України
від 2 лютого 2011 року
На виконання п. 25 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21

По-русски

Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения
(название с изменениями, внесенными согласно приказу Министерства по вопросам 1

жилищно-коммунального хозяйства Украины от 06.11.2007 г. N 169)
Приказ Министерства строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Украины
от 22 ноября 2005 года N 4
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
9 декабря в 2005 г. за N 1478/11758
С изменениями и дополнениями, внесенными
приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
от 6 ноября 2007 года N 169
Дополнительно см. объявление
("Официальный вестник Украины", N 29, 24 апреля в 2008 г.),
постановление Высшего административного суда Украины
от 2 февраля 2011 года
На выполнение п. 25 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотвода, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21