Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

підручниками.

На початку діяльності семінарії у ній існували 4 класи – нижчий клас граматики, вищий клас граматики, клас риторики, клас поетики. Як вже було сказано, до Новгород-Сіверської семінарії було переведено частину учнів і викладачів Переяславської духовної семінарії, а також Київської академії. Єпархіальна семінарія займала третій ступінь духовної освіти. Навчання у семінарії тривало 6 років: перші чотири роки вивчались загальноосвітні предмети, два останні – богословські.

Рівень освіти 4-х класів семінарії дорівнював світській середній освіті. Учнів семінарій поділяли на спеціалізовані класи за рівнем знань та здібностями. Станом на 1790 р.

По-русски

учебниками.
В начале деятельности семинарии в ней существовали 4 класса - низший класс грамматики, высший класс грамматики, класс риторики, класс поэтики. Как уже было сказано, к Новгород-Сіверської семинарии была переведена часть учеников и преподавателей Переяславской духовной семинарии, а также Киевской академии. Епархиальная семинария занимала третью степень духовного образования. Учеба в семинарии длилась 6 лет: первые четыре года изучались общеобразовательные предметы, два последние - богословские. Уровень образования 4-х классов семинарии равнялся светскому среднему образованию. Учеников семинарий разделяли на специализированные классы за уровнем знаний и способностями. Состоянием на 1790 г. в духовной семинарии училось свыше 470 учеников, действовали классы грамматики, піїтики, риторики, философии