Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Вступ

Аптека одна із установ галузі, основний функцією якої є своєчасне постачання населення і побудову ЛПУ лікарськими препаратами, предметами догляду хворих, предметами санітарії та інші медичними товарами. При виготовленні та збереженні необхідно суворе дотримання гігієнічного режима.

Тому основна мета роботи є підставою вивчення гігієнічних вимог, що висуваються до аптечним установам, за результатами гігієнічних досліджень, проведених у аптеці. Описати можливі порушення санітарних умов гігієни в аптеках. Також проаналізувати професійної захворюваності аптечних працівників у результаті впливу шкідливих виробничих чинників. Завданням є виявлення чинників, які погано впливають на працівників аптеки.

Розділ гігієнічної науки, який вивчає вплив на організм умов праці та режиму роботи в аптечних установах і на хіміко-фармацевтичних підприємствах, розробляє заходи щодо оптимізації умов праці та впливає на проблеми забезпечення якості фармацевтичної продукції. Термін «гігієна» походить від імені Гігеї — дочки бога медицини Ескулапа, яка, за повір’ями стародавніх греків, була богинею здоров’я. Гігієна тісно пов’язана із санітарією. В сучасному розумінні санітарія (лат.

sanitas — здоров’я) — поняття, яке поєднує практичне впровадження науково обґрунтованих гігієною нормативів, правил і рекомендацій, тобто організація і проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Головними завданнями сучасної гігієни є розробка основ санітарного законодавства, попереджувального та поточного санітарного нагляду, обґрунтування гігієнічних заходів з охорони і оздоровлення навколишнього середовища, умов праці та відпочинку, охорона дітей та підлітків, участь в розробці основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза якості харчових продуктів та предметів побуту.

Науковою основою гігієни служать гігієнічні нормативи — ГДК та орієнтовно безпечні рівні впливу для повітря населених пунктів і промислових підприємств, ґрунту, води, продуктів харчування, одягу та взуття з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров’я та попередження захворювань, забезпечення високої працездатності і збільшення тривалості життя. Г.ф.у. і п.

націлена на розробку гігієнічних нормативів, правил і вимог щодо розміщення, планування, благоустрою приміщень, режиму експлуатації та умов праці, санітарних вимог до виготовлення нестерильних та стерильних ліків, отримання, транспортування і зберігання води, що використовується у фармацевтичній практиці, правил особистої гігієни персоналу тощо. Гігієнічні вимоги та норми санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму при виготовленні та зберіганні ЛП регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р.

№ 1570 «Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах», наказами МОЗ України (від 15.05.2006 р. № 275 «Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів» і від 14.12.2001 р. № 502 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських форм») та іншими діючими на цей час в Україні нормативними документами.

До фармацевтичного виробництва ставляться вимоги дотримання принципів належної виробничої практики (GMP), що повинні забезпечити належну якість ЛП.

Контроль за дотриманням вищезазначених вимог аптечними установами та ФП здійснюється шляхом проведення санітарно-гігієнічних та санітарно-бактеріологічних досліджень за допомогою методів контролю мікробної чистоти виробничих приміщень, обладнання, рук персоналу, води очищеної та води для ін’єкцій, мікробної контамінації ліків; методів дослідження параметрів мікроклімату і санітарно-технічних засобів та ін.

Велике значення надається питанням впливу на здоров’я персоналу та навколишнє середовище умов виробництва фармацевтичних препаратів і розробки рекомендацій з охорони здоров’я та довкілля.

1. Гігієнічні вимоги, які пред'являються аптекам.

- гігієнічні вимоги до земельної ділянки аптек

- гігієнічні вимоги до внутрішньої плануванні й оздоблення приміщень та устаткуванню аптек.

- санітарні вимоги до жнив приміщень, догляду за аптечним обладнанням.

- вимоги до особистої гігієну співробітників аптек.

- санітарні вимоги для отримання, транспортуванні і збереження дистильованої води та води для інєкцій.

- санітарні вимоги під час виготовлення ліків у асептичних умовах.

- санітарні вимоги під час виготовлення не стерильних лікарських форм.

1.1 Гігієнічні вимоги до плануванні і санітарно - технічному обладнанню.

Аптеки слід ставити відповідно до затвердженими генеральними планами населених пунктів і проектами детальної планування. Розміри земельних ділянок слід сприймати відповідно до главою СниП по плануванні і забудові міст, містечок і сільських населених пунктів. Структура і склад приміщень аптеки визначається завданням проектування з урахуванням профілю. Розрахунковим показником місткості аптек є кількість рецептів (в одиницях) й розмір товарообігу (в рублях) в год.

Аптеки, які працюють у великих містах, звичайно є умонтованими, розташовуються першого поверху будинків, не мають самостійного земельних ділянок. Аптеки у невеликих населених пунктів сільській місцевості, у робочих селищах мають окреме будинок, розташоване на ділянці, що належить аптеці.

1. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки аптек. Для земельних ділянок аптеки відводять площа розміром 0,1-0,2 га., на вільна від забруднення території, сухий, добре инсолируемой, зі спокійним рельєфом. Слід рекомендувати злегка положисті схили, звернені на південь. Не лише сприяє найкращим умовам інсоляції, а й забезпечує природний стік атмосферних вод. Північні й західні схили на будівництво аптек не рекомендуються. Рівень стояння грунтових вод від землі може бути щонайменше 1,5м.

Більше високі рівень буде сприяти затоплення підвальних приміщень аптеки, виникненню вогкості стін, фундаменту, будівлі і приміщень, що може вплинути на властивості і соціальне становище лікарських засобів, оскільки чимало їх чутливі до влаге.

Земельну ділянку може бути захищений від впливу атмосферних забруднень, шуму й інших не сприятливих чинників довкілля, пов'язаних із роботою промислових підприємств, аеропортів, комунальних об'єктів та інших. Тому між ділянкою аптеки і об'єктами можливого несприятливого впливу би мало бути санітарно - захисні зони. Об'єкти, забруднюючі атмосферне повітря, повинні розташовуватися стосовно аптеці з іншого боку. Кількість шкідливих речовин у атмосферному повітрі земельних ділянок на повинен перевищувати ГДК для атмосферного повітря.

На ділянці повинні перебуває, крім будинку аптеки, сарай, гараж, герметизований сміттєзбиральник. Не допускається розміщення будівель та житлових споруд, які пов'язані функціонально з аптекою. За відсутності централізованого водопостачання устатковується криницю, бажано трубчастий. Наявність шахтного колодязя диктує необхідність ретельнішого контролю його, із боку

По-украински

Вступ

Аптека одна із установ галузі, основний функцією якої є своєчасне постачання населення і побудову ЛПУ лікарськими препаратами, предметами догляду хворих, предметами санітарії та інші медичними товарами. При виготовленні та збереженні необхідно суворе дотримання гігієнічного режиму.

Тому основна мета роботи є підставою вивчення гігієнічних вимог, що висуваються до аптечним установам, за результатами гігієнічних досліджень, проведених у аптеці. Описати можливі порушення санітарних умів гігієни в аптеках. Також проаналізувати професійної захворюваності аптечних працівників у результаті впливу шкідливих виробничих чинників. Завданням є виявлення чинників, які погано впливають на працівників аптеки.

Розділ гігієнічної науки, який вивчає вплив на організм умів праці та режиму роботи в аптечних установах і на хіміко -фармацевтичних підприємствах, розробляє заходь щодо оптимізації умів праці та впливає на проблеми забезпечення якості фармацевтичної продукції. Термін "гігієна" походити від імені Гігеї - дочки бога медицини Ескулапа, яка, за повір 'ями стародавніх греків, була богинею здоров'я. Гігієна тісно пов'язана із санітарією. У сучасному розумінні санітарія (латів.

sanitas - здоров'я) - поняття, яку поєднує практичне впровадження науково обгрунтованих гігієною нормативів, правив і рекомендацій, тобто організація і проведення санітарно - гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Головними завданнями сучасної гігієни є розробка основ санітарного законодавства, попереджувального та потокового санітарного нагляду, обгрунтування гігієнічних заходів з охорони і оздоровлення навколишнього середовища, умів праці та відпочинку, охорона дітей та підлітків, доля в розробці основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза якості харчових продуктів та предметів побуту.

Науковою основою гігієни служать гігієнічні нормативи - ГДК та орієнтовно безпечні рівні впливу для повітря населених пунктів і промислових підприємств, грунту, води, продуктів харчування, одягу та взуття з метою створення найбільш сприятливих умів для збереження здоров'я та попередження захворювань, забезпечення високої працездатності і збільшення тривалості життя.

Г. ф.у. і п. націлена на розробку гігієнічних нормативів, правив і вимог щодо розміщення, планування, облаштую приміщень, режиму експлуатації та умів праці, санітарних вимог до виготовлення нестерильних та стерильних ліків, отримання, транспортування і зберігання води, що використовується у фармацевтичній практиці, правив особистої гігієни персоналу худо. Гігієнічні вимоги та норми санітарно - гігієнічного і протиепідемічного режиму при виготовленні та зберіганні ЛП регламентуються постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р.

№ 1570 "Про затвердження Правив торгівлі лікарськими засобами в аптечних заставах", наказами МОЗ України (від 15.05.2006 р. № 275 "Про затвердження інструкції із санітарно - протиепідемічного режиму аптечних закладів" і від 14.12.2001 р. № 502 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання санітарно - гігієнічних вимог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерильних лікарських форм") та іншими діючими на цей годину в Україні нормативними документами.

До фармацевтичного виробництва ставляться вимоги дотримання принципів належної виробничої практики (GMP), що повинні забезпечити належну якість ЛП.

Контроль за дотриманням вищезазначених вимог аптечними установами та ФП здійснюється шляхом проведення санітарно - гігієнічних та санітарно - бактеріологічних досліджень за допомогою методів контролю мікробної чистоти виробничих приміщень, обладнання, рук персоналу, води очищеної та води для ін'єкцій, мікробної контамінації ліків; методів дослідження параметрів мікроклімату і санітарно - технічних засобів та ін.

Велике значення надається питанням впливу на здоров'я персоналу та навколишнє середовище умів виробництва фармацевтичних препаратів і розробки рекомендацій з охорони здоров'я та довкілля.

1. Гігієнічні вимоги, які пред'являються аптекам.

- гігієнічні вимоги до земельної ділянки аптек

- гігієнічні вимоги до внутрішньої плануванні й оздоблення приміщень та устаткуванню аптек.

- санітарні вимоги до жнив приміщень, догляду за аптечним обладнанням.

- санітарні вимоги для отримання, транспортуванні і збереження дистильованої води та води для інєкцій.

- санітарні вимоги під година виготовлення ліків у асептичних умовах.

- санітарні вимоги під година виготовлення не стерильних лікарських форм.

1.1 Гігієнічні вимоги до плануванні і санітарно - технічному обладнанню.

Аптеки слід ставити відповідно до затвердженими генеральними планами населених пунктів і проектами детальної планування. Розміри земельних ділянок слід сприймати відповідно до главою СниП по плануванні і забудові міст, містечок і сільських населених пунктів. Структура і склад приміщень аптеки визначається завданням проектування з урахуванням профілю. Розрахунковим показником місткості аптек є кількість рецептів (у одиницях) й розмір товарообігу (у рублях) в рік.

Аптеки, які працюють у великих містах, звичайно є умонтованими, розташовуються першого зверху будинків, не мають самостійного земельних ділянок. Аптеки у невеликих населених пунктів сільській місцевості, у робочих селах мають окреме будинок, розташоване на ділянці, що належить аптеці.

1. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки аптек.

Для земельних ділянок аптеки відводять площа розміром 0,1-0,2 га., на вільна від забруднення території, сухий, добрі инсолируемой, зі спокійним рельєфом. Слід рекомендувати злегка положисті схили, звернені на південь. Не лише сприяє найкращим умовам інсоляції, а й забезпечує природний стік атмосферних вод. Північні й західні схили на будівництво аптек не рекомендуються. Рівень стояння грунтових вод від землі може бути щонайменше 1,5м.

Більше високі рівень буде сприяти затоплення підвальних приміщень аптеки, виникненню вогкості стін, фундаменту, будівлі і приміщень, що може вплинути на властивості і соціальне становище лікарських засобів, оскільки чимало їх чутливі до волозі.

Земельну ділянку може бути захищений від впливу атмосферних забруднень, шуму й інших не сприятливих чинників довкілля, пов'язаних із роботою промислових підприємств, аеропортів, комунальних об' єктів та інших. Тому між ділянкою аптеки і об' єктами можливого несприятливого впливу б мало бути санітарно - захисні зони. Об' єкти, забруднюючі атмосферне повітря, повинні розташовуватися стосовно аптеці з іншого боку. Кількість шкідливих речовин у атмосферному повітрі земельних ділянок на повинний перевищувати ГДК для атмосферного повітря.

На ділянці повинні перебуває, крім будинку аптеки, сарай, гараж, герметизований сміттєзбиральник. Не допускається розміщення будівель та житлових споруд, які пов' язані функціонально з аптекою. За відсутності централізованого водопостачання устатковується криницю, бажано трубчастий. Наявність шахтного колодязя диктує необхідність ретельнішого контролю його, із боку СЕС. Криниця