Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ТЕЗИ
науково-дослідницької роботи «Синдром хронічної втоми: огляд проблеми
та перспективні напрямки профілактики»
Прізвище, ім’я, по-батькові автора: Горбенко Юлія Сергіївна
Дніпропетровське відділення Малої академії наук України, секція: «валеологія»
Навчальний заклад: Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, 11клас
Населений пункт: м. Вільногірськ Дніпропетровської області
Науковий керівник: Шаповал Любов Володимирівна, вчитель біології та основ здоров’я, вчитель – методист
Мета: «З’ясувати проблеми та наслідки синдрому хронічної втоми, виробити шляхи профілактики захворювання».
Завдання:
1. Проаналізувати науково-популярну літературу та з’ясувати поняття «Синдром
хронічної втоми», історію, причини виникнення та розвитку даної патології; принципи діагностики, фактори ризику та наслідки синдрому хронічної втоми.
2. Дослідити різні шари населення щодо відчуття втоми та за допомогою
діагностичних методів наявність людей з ознаками хронічної втоми.
3. Виробити

По-русски

ТЕЗИСЫ
научно-исследовательской работы "Синдром хронической усталости : обзор проблемы
но перспективные направления профилактики"
Фамилию, имя, по-батькові автора : Горбенко Юлия Сергеевна
Днепропетровское отделение Малой академии наук Украины, секция: "валеология"
Учебное заведение: Свободногорная общеобразовательная школа І-ІІІ степеней №4, 11клас
Населенный пункт: г. Вільногірськ Днепропетровской области
Научный руководитель: Шаповал Любовь Владимировна, учитель биологии и основ здоровья, учитель - методист
Цель: "Выяснить проблемы и последствия синдрома хронической усталости, произвести пути профилактики заболевания".
Задание:
1. Проанализировать научно-популярную литературу и выяснить понятие "Синдром
хронической усталости", историю, причины возникновения и развития данной патологии; принципы диагностики, факторы риска и последствия синдрома хронической усталости.
2. Исследовать разные слои населения относительно ощущения усталости и за помощью
диагностических методов наличие людей с признаками хронической усталости.
3. Произвести