Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Under the rule of Emperor Claudius 2 Rome was involved in many bloody and unpopular campaigns. Claudius the Cruel was having a difficult time getting soldiers to join his military leagues. He believed that the reason was that roman men did not want to leave their loves or families. As a result, Claudius cancelled all marriages and engagements in Rome. The good Saint Valentine was a priest at Rome in the days of Claudius 2. he and Saint Marius aided the Christian martyrs and secretly married couples, and for this kind deed Saint Valentine was apprehended and dragged before the Prefect of Rome, who condemned him to be beaten to death with clubs and to have his head cut off. He suffered martyrdom on the 14th day of February, about the year 270. At that time it was the custom in Rome, a very ancient custom, indeed, to celebrate in the month of February the Luperkalia, feasts in honour of heathen god.

On these occasions, amidst a variety of pagan ceremonies, the names of young women were placed in a box, from which they were drawn by the men as chance directed.

По-украински

Під правилом Імператора Рим Клавдія 2 був залучений у багато кривавих і непопулярних кампаній. Клавдій Жорстокий мав скрутний час, що примушує солдатів приєднатися до його військових ліг. Він вважав, що причина є, що roman чоловіки не хочуть залишити їх любов або сім'ї. В результаті, Клавдій відмінив усі браки і зобов'язання в Римі. Хороший Святий Валентин був священиком в Римі в часи Клавдій 2. він і Святий Marius допоміг Християнським мученикам і таємно подружжю, і для цього доброго Святого справи Валентин передчував і протягався перед Префектом Риму, хто засудив його, щоб бути битим на смерть з клубами і, щоб мати його головний розріз. Він переніс мучеництво на 14-й день лютого, про рік 270. У той час це була клієнтура в Римі, дуже древній клієнтурі, дійсно, щоб святкувати в місяці лютого Luperkalia, банкети в честі язичницького бога.

На цих випадках, між різноманітністю язичницьких церемоній, імена молодих жінок були розміщені в коробці, з якої їх відтягнули чоловіки, оскільки можливість направила.