Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

After a while, Elephant Son asked, "Papa, can you still only think about one thing at a time?" "Yes, my boy," said Father Elephant , "that is correct." "Well, then," said Elephant Son, " you might stop thinking about your newspaper and begin to think about the slipper that is on your left foot." "But my boy," said Father Elephant,"Papa's newspaper is more important and informative and interesting than the slipper that is on his left foot."

По-украински

Через деякий час, Слоновий Син запитав, "Папа, може вас все ще тільки думають близько однієї речі за" один раз? "Так, мій хлопчик," повідомив Батьків Слон,, "який правильний". "Добре, потім," повідомив Слоновий Син, " ви, можливо, перестали б роздумувати про вашу газету і почали думати про кімнатну туфлю, яка на вашій лівій стороні foot". "Але мій хлопчик," повідомив Батьків Слон, "Татова газета важливіша і інформативна і цікавивши, ніж кімнатна туфля, яка на його лівій стороні foot".