Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

ON RESULTS of CONFERENCE 18.04.2011 ON EQUIPMENT of LABORATORIES.

1. Apartments are prepared for setting of furniture (10 apartments)

a 1

Furniture is made a firm FARPAJOUH ENG CO by contract Е/1-10/833/77-178. Reference delivery date- on May, 20 2011
2. For ЦХЛ reagents acquisition of that is an admitting condition to the stage With are not bought in-1 (Appendix). Requests on reagents are given.
3. It is necessary to accelerate supplying with chemical tableware and expense/pl materials on the tail summary-made to order specification. It is needed for work of laboratory on the stages
Для отримання додаткових можливостей сервісу пе

По-украински

НА РЕЗУЛЬТАТАХ КОНФЕРЕНЦІЇ 18.04.2011 НА УСТАТКУВАННІ ЛАБОРАТОРІЙ.

1. Квартири готові для врегулювання меблів(10 квартир)

, 1

Меблі зроблені міцною FARPAJOUH КОМПАНІЄЮ ІНЖЕНЕРА за контрактом Е/1-10/833/77-178. Пошліться на термін постачання- 20 2011 травня
2. Бо ЦХЛ придбання реактивів цього - умова, що визнала, до стадії З не куплені-1(Додаток). Запити на реактивах дані.
3. Необхідно прискорити постачання хімічним посудом і витрата/pl матеріали на хвості сумарний-зробили до специфікації заявки. Це треба для роботи лабораторії на стадіях
Для отримання додаткових можливостей сервісу пе