Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Планы для одной независимой переменной
План «истинного» экспериментального исследования отличается от других следующими важнейшими признаками:
1) применением одной из стратегий создания эквивалентных групп, чаще всего — рандомизации;
2) наличием экспериментальной и, как минимум, одной контрольной группы;
3) завершением эксперимента тестированием и сравнением поведения группы, по¬лучившей экспериментальное воздействие (X1), с группой, не получившей воз¬действия Х0.
Классическим вариантом плана является план для 2 независимых групп. В пси¬хологии планирование эксперимента начинает применяться с первых десятилетий XXв.
Существуют три основные версии этого плана. При их описании будем пользо¬ваться символизацией, предложенной Кэмпбеллом.
Таблица 5.1
1. Экспериментальная группа R Х О1
2. Контрольная группа R О2

Здесь R— рандомизация, Х— воздействие, О1 — тестирование первой группы, О2 — тестирование второй группы.
1) План для двух рандомизированных групп

По-украински

Плани для однієї незалежної змінної
План "істинного" експериментального дослідження відрізняється від інших наступними найважливішими ознаками:
1) застосуванням однієї із стратегій створення еквівалентних груп, найчастіше - рандомізації;
2) наявністю експериментальної і, як мінімум, однієї контрольної групи;
3) завершенням експерименту тестуванням і порівнянням поведінки групи, по¬тій, що світила експериментальну дію (X1), з групою, що не отримала віз¬дії Х0.
Класичним варіантом плану є план для 2 незалежних груп. У пси¬хологии планування експерименту починає застосовуватися з перших десятиліть XXв.
Існують три основні версії цього плану. При їх описі будемо пользо¬ваться символізуванням, запропонованим Кэмпбеллом.
Таблиця 5.1
1. Експериментальна група R Х О1
2. Контрольна група R О2

Тут R - рандомізація, Х- дія, О1 - тестування першої групи, О2 - тестування другої групи.
1) План для двох рандомізованих груп