Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the most recent year, total government expenditures, including consumption and transfer payments, increased to 47.3 percent of GDP. The poorly managed state-owned gas company, Naftogaz, is a drag on the fiscal balance and a threat to overall stability.
Inflation has been extremely high, averaging 17.9 percent between 2007 and 2009. The executive branch can set minimum prices for goods and services, and the government influences prices through regulation and state-owned enterprises and utilities. Ten points were deducted from Ukraine’s monetary freedom score to account for measures that distort domestic prices.

По-украински

У самому останньому році, повні урядові витрати, у тому числі споживання і transfer оплати, були підвищені 47.3 відсотку валового внутрішнього ПРОДУКТУ. Бідно управляється заявити-володів компанією газу, Naftogaz, - протекція на фінансовому балансі і загрозі повній стабільності.
Інфляція була надзвичайно висока, складаючи в середньому 17.9 відсотка між 2007 і 2009. Виконавчий орган може встановити мінімальні ціни для товарів і послуг, і уряд впливає на ціни через встановлені підприємства і комунальні послуги, що знаходяться у власності держави. Десять пунктів утримувалися від української грошової відмітки свободи, щоб дати звіт зважений, це спотворює внутрішні ціни.