Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1Для визначення витрат сировини на добову потребу заводу необхідно знати яку кількість

Сировини необхідно використати для виробництва кількості продукції певної партії.

Розрахувати кількість діб протягом яких буде виготовлено продукцію, розрахувати годинну витрату сировини на виготовлення (наприклад)1-го дал спирту.Визначити необхідну кількість сировини та допоміжних матеріалів для виготовлення 1-го дал спирту.Знаючи кількість продукції що виготовляється за добу, добову продуктивність заводу та кількість сировини, яка затрачаєть ся на виробництво,За допомогою математичних розрахункв можна визначити кількість сировини що необхідна на добову потребу заводу

По-русски

1Для определение расходов сырья на суточную потребность завода необходимо знать какое количество

Сырья необходимо использовать для производства количеству продукции определенной партии.

Рассчитать количество суток в течение которых будет изготовлена продукция, рассчитать часовую затрату сырья на изготовление (например) 1-го дал спирта.Определить необходимое количество сырья и вспомогательных материалов для изготовления 1-го дал спирта.Зная количество продукции что изготовляется за сутки, суточную производительность завода и количество сырья, какая затрачаєть сия на производство, С помощью математических розрахункв можно определить количество сырья что необходима на суточную потребность завода