Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

3.1. Державний реєстр формує та веде Державна служба.

> 3.2. Унесення ВМП до Державного реєстру є обов'язковою підставою для їх

увезення на територію України, реалізації та використання в медичній

практиці в Україні.

> 3.3. Державний реєстр зберігається в місцях, які унеможливлюють доступ

сторонніх осіб протягом терміну, визначеного відповідною категорією

документів згідно з законодавством.

> 3.4. Державний реєстр ведеться на паперових носіях (у вигляді журналу з

пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленого печаткою Державної

служби) та в бездокументарній формі (у вигляді записів на електронних

носіях).

По-английски

3.1. A state register Government service forms and conducts.

> 3.2. Carrying away of ВМП to the State register is the obligatory founding for their

an import is on territory of Ukraine, realization and use in medical

to practice in Ukraine.

> 3.3. A state register is kept in places that do impossible access

extraneous persons during a term certain a corresponding category

documents in compliance with the legislation.

> 3.4. A state register is conducted on paper carriers (as a magazine from

by the numbered pages, прошнурованого and ensealed State

services) and in a бездокументарній form (as records on electronic

transmitters).