Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

your attitude to studying/
where your school is situated/
the type of school/
modern equipment/
what out-of-school activities you usually do/

По-украински

ваше відношення до вивчення/
де ваша школа/
вид школи/
сучасне устаткування/
що позашкільна діяльність, яку ви зазвичай робите/