Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра криминологии


УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры криминологии
полковник полиции
В.В. Яковлев


«04» июня 2013 г.


Дисциплина: Криминология

Специальность, курс, группы: 030501.65 – Юриспруденция, 5-6 курс
(6 лет обучения, на базе среднего общего (полного) образования)

Л Е К Ц И Я


ТЕМА:
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ


Обсуждена и одобрена
на заседании кафедры
протокол № 22

от «04» июня 2013 г. Подготовил:
Заместитель начальника кафедры
полковник полиции
И.А. Паршина


Объем времени, отводимого для изучения данной темы: 2 часа
Место проведения: согласно расписания
Методика проведения: повествовательное изложение материала, объясне-ние; проблемное

По-украински

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
КРАСНОДАРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кримінології


СТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри кримінології
полковник поліції
В.В. Яковлєв


"04" червня 2013 р.


Дисципліна: Кримінологія

Спеціальність, курс, групи : 030501.65 - Юриспруденція, 5-6 курс
(6 років навчання, на базі середньої загальної (повного) освіти)

Л Е До Ц І Я


ТЕМА:
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНОЛОГІЇ
ПРОФЕСІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ


Обговорена і схвалена
на засіданні кафедри
протокол № 22

від "04" червня 2013 р. Підготував:
Заступник начальника кафедри
полковник поліції
И.А. Паршина


Об'єм часу, що відводиться для вивчення цієї теми : 2 години
Місце проведення : згідно розкладу
Методика проведення : розповідний виклад матеріалу, объясне-ние; проблемне