Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вважаємо за доцільне звернути увагу на існування “зеленої” та “білої” книг під назвою “Реформування публічної адміністрації” та “Реформа публічної адміністрації в Україні”. У країнах – членах Європейського Союзу практика розробки й опублікування таких книг постає результатом публічного процесу формування політики й прийняття урядових рішень, є звичним інструментом
роботи посадових осіб, що забезпечує ефективність, відкритість, послідовність і передбачуваність роботи урядів у цих країнах.

По-английски

Deem it wise to pay attention to existence of "green" and "white" books under the name "Reformation of public administration" and "Reform of public administration in Ukraine". In countries - members of European Union of practical worker of development and publication of such books appears the result of public process of forming of politics and acceptance of governmental decisions, is an usual instrument
work of public servants, that provides efficiency, openness, sequence and predictability of work of governments in these countries.