Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У даній статті розглянуто сутність та особливості організації податкового контролю, як одного із елементів податкової політики держави, та виявлено проблемні моменти щодо його здійснення. З цією метою визначено та проаналізовано напрями вдосконалення організації податкового контролю в контексті подолання існуючих недоліків контрольно-перевірочної роботи податкових органів, зокрема покращення процесу проведення податкових перевірок.

По-английски

Essence and features of organization of tax control are considered in this article, as one of elements of tax policy of the state, and found out problem moments in relation to his realization. To that end certainly and directions of perfection of organization of tax control are analysed in the context of overcoming of existent lacks of control-verification work of tax organs, in particular improvement of process of realization of tax verifications.