Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

the provision of timely financial information and analysis is essential for the achievement of an airlines business objectives.it is often the difference between success or failure in the increasing competitive marketplace. accounting and control of passenger sales is essential if hard earned revenues are to be protected.

По-украински

постачання своєчасної фінансової інформації і аналізу істотне для досягнення цілей бізнесу авіаліній.це - часто різниця між успіхом або відмовою на конкурентоздатному ринку збільшення. звітність і контроль пасажирських продажів істотний, якщо важко заробив прибутки мають бути захищеними.