Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Like other novelists, Walter Streeter was used to getting communications from strangers. Usually they were friendly but sometimes they were critical. In either case he always answered them, for he was conscientious. But answering them took up the time and energy he needed for his writing, so that he was rather relieved that W.S. had given no address. The photograph of Forfar was uninteresting and he tore it up.

По-украински

Подібно до інших романістів, Walter Streeter був таким, що звик до отримання комунікацій від незнайомців. Зазвичай вони були доброзичливі але іноді вони були критичними. У будь-якому випадку він завжди відповідав їм, бо він був добросовісний. Але відповідаючи їм підняв час і енергію, яка йому була потрібна для його писання, таким чином, що він був швидше полегшений, що W.S. не дав ніякої адреси. Фотографія Forfar була uninteresting і він вирвав це.