Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Внедрение ISO 9000 почти всегда влечет за собой серьезный бизнес-реинжиниринг (обследование) организации. Сама идея реинжиниринга вплотную связана с внедрением информационных технологий. Ведь программные продукты как для оптимизации бизнес-процессов, так и для их поддержания давно и успешно применяются.

Что необходимо для внедрения полноценной системы качества? Формально, или, как говорят сами специалисты по ISO 9000, в узком смысле, это обязывает предприятие задокументировать всю свою деятельность по вышеуказанным 20 направлениям, а также (и это немаловажно), обеспечить реальное функционирование бизнес-процессов в организации в полном соответствии с ними. Конечным этапом становится проверка соответствия разработанной системы управления требованиям ISO 9000 и сертификация системы качества соответствующей аудиторской фирмой. Иными словами, необходимо продемонстрировать, что управленческие процедуры, прописанные в документации, реально

По-украински

Впровадження ISO 9000 майже завжди спричиняє за собою серйозний бизнес-реинжиниринг (обстеження) організації. Сама ідея реинжиниринга впритул пов'язана з впровадженням інформаційних технологій. Адже програмні продукти як для оптимізації бізнес-процесів, так і для їх підтримки давно і успішно застосовуються.

Що потрібне для впровадження повноцінної системи якості? Формально, або, як говорять самі фахівці з ISO 9000, у вузькому сенсі, це зобов'язує підприємство задокументувати усю свою діяльність по вищезгаданих 20 напрямам, а також (і це важливо), забезпечити реальне функціонування бізнес-процесів в організації в повній відповідності з ними. Кінцевим етапом стає перевірка відповідності розробленої системи управління вимогам ISO 9000 і сертифікація системи якості відповідною аудиторською фірмою. Іншими словами, необхідно продемонструвати, що управлінські процедури, прописані в документації, реально