Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

1.Структура політології.
Як будь-яка наука, політологія має свій об'єкт і предмет дослідження. Під об'єктом науки розуміються сторони об'єктивної реальності, що підлягають розгляду. Не виключено, що один і той самий об'єкт може вивчатися різними науками під особливим кутом зору, з позиції свого предмету та методів. Об'єктом політології є політична сфера суспільства і всі процеси, що в ній відбуваються. У вітчизняній політології склались дві позиції стосовно предмету політології.Поітологія включае в себе декілька позицій. Згідно з першою позиціею,політологія - це цілісна й інтегративна наука про політику, яка включає в себе весь комплекс часткових політичних знань. Сама ж політологія виступає як міждисциплінарне знання, а її предмет складає сукупність закономірностей функціонування і розвитку різних сторін політичної діяльності, які досліджуються окремими субдисциплінами - політичною філософією, політичною соціологією, політичною психологією тощо.
Згідно з другою позицією,

По-украински

1.Структура політології.
Як будь-яка наука, політологія має свій об' єкт і предмет дослідження. Під об' єктом науки розуміються сторони об' єктивної реальності, що підлягають розгляду. Не виключено, що один і тій самий об' єкт може вивчатися різними науками під особливим кутом зору, з позиції свого предмету та методів. Об' єктом політології є політична сфера суспільства і всі процеси, що в ній відбуваються. У вітчизняній політології склалися дві позиції стосовно предмету політології.Поітологія включае в собі декілька позицій. Згідно з першою позиціею, політологія - це цілісна й інтегративна наука про політику, яка включає в собі увесь комплекс часткових політичних знань. Сама ж політологія виступає як міждисциплінарне знання, а її предмет складає сукупність закономірностей функціонування і розвитку різних сторін політичної діяльності, які досліджуються окремими субдисциплінами - політичною філософією, політичною соціологією, політичною психологією худе.
Згідно з іншою позицією