Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

“If the NBU continues its stringent monetary policy, the rise in the interest rates on short-term hryvnia deposits of up to three months will increase by 1-1.5 percentage points and loans will become more expensive for borrowers,” says Anastasia Tuyukova, an analyst at Dragon Capital. The scarce resources of hryvnia in banks also had an impact on the recovery of the domestic borrowings market as it paralyzed the demand for government and corporate bonds.

По-украински

"Якщо NBU продовжує свою строгу грошово-кредитну політику, підвищення в процентних ставках на короткострокових депозитах гривни аж до трьох місяців зросте 1-1.5 процентними точками і позики стануть дорожчими для позичальників," повідомляє Anastasia Tuyukova, аналітик в Столиці Дракона. Недостатні ресурси гривни у банках також мали дію на одужанні внутрішнього ринку запозичень, оскільки це паралізувало запит на урядові і корпоративні облігації.