Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ОПИС ПРИКЛАДУ
Ведення Відомості обліку рахунків (8-26) та Книги обліку операцій Зареєстрованою релігійною громадою
Група зборів збирається в Залі Царства по вул.. Новий Світ, 1. Зал Царства оформлений на юридичну особу „Релігійна громада Свідків Єгови м. Львів" (далі - ЮрОсоба). Юридично зареєстрованим збором, координуючим ЮрОсобу є збір Львів-Північний (далі - ЗБІР). Розрахунковим рахунком (або рахунками) користуються інші незареєстровані збори, райони, а також експлуатаційний комітет (далі - ЕК). На початок грудня 2009 року ЮрОсоба мала 300,00 грн. готівки, 10000,00 гри. на розрахунковому рахунку в банку (3000,00 грн. -ЗБІР, 7000,00 грн. - ЕК). Раніше ЕК до філіалу надіслав пожертви за призначенням «Пожертви збору» в сумі 5000,00 грн. Всі відображені в бланках Б-26 за грудень 2009 року «Звірка відомості обліку рахунків | Перенесений залишок».
За місяць були зроблені наступні операції:
1) 01.12.2009 ЗБІР перерахував 2421,00 грн. добровільних пожертв за листопад 2009 року (згідно

По-русски

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРА
Ведение Ведомости учета счетов (8-26) и Книги учета операций Зарегистрированным религиозным обществом
Группа собраний собирается в Зале Царства по вул. Новый Мир, 1. Зал Царства оформлен на юридическое лицо "Религиозное общество Свидетелей Иеговы г. Львів" (дальше - Юрлицо). Юридически зарегистрированным сбором, координирующим Юрлица есть сбор Львів-Північний (дальше - СБОР). Расчетным счетом (или счетами) пользуются другие незарегистрированы собрания, районы, а также эксплуатационный комитет (дальше - ЕК). На начало декабря 2009 года Юрлицо имело 300,00 грн. наличности, 10000,00 игры. на расчетном счете в банке (3000,00 грн. -ЗБІР, 7000,00 грн. - ЕК). Раньше ЕК к филиалу послал пожертвования по назначению "Пожертвования сбора" в сумме 5000,00 грн. Все отображены в бланках Б-26 за декабрь 2009 года "Сверка ведомости учета счетов | Перенесенный остаток".
За месяц были сделаны следующие операции:
1) 01.12.2009 СБОР перечислил 2421,00 грн. добровольных пожертвований за ноябрь 2009 года (согласно