Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

n elaborating his work on moral education,Herbart specified five major kinds of ideas as the foundations of moral character:the idea of inner freedom,which refers to action based on ones personal convictions;2 the idea of perfection which refers to the harmony and integration of behavior;3 the idea of benevolence,by which a person is concerned with the social welfare of others;4 the idea of justice,by which a person reconciles his or her individual behavior with that of the social group;and the idea of retribution which indicates that reward or punishment accrues to certain kinds of behavior.

По-украински

n, розробляючий його роботу на моральній освіті, Herbart конкретизував п'ять головних видів ідей як принципи моральної character:the ідеї внутрішньої свободи, яка посилається на дію заснував на тих особисті засудження;2 ідея досконалості, яка посилається на гармонію і інтеграцію поведінки;3 ідея доброзичливості, якою особа заклопотана соціальним забезпеченням інших;4 ідея правосуддя, яким особа врегулювала його або її індивідуальна поведінка з цим з соціальної групи;і ідея відплати, яка вказує, що нагорода або покарання дістається певним видам поведінки.