Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Political migration is any migration motivated primarily by political interests. Typically, political migration is in one of two classes, private or government, depending on who encourages the migration.
Political migrations differ from other migrations by attempting to change aspects of a political system. These changes are accomplished by modifying the demographics of a specific region. The focus on demographics necessitates an emphasis on migration towards low-population regions or artificially creating high-population regions.

По-украински

Політична міграція - будь-яка міграція, мотивована передусім політичними інтересами. Зазвичай, політична міграція знаходиться в одному з двох класів, приватний або уряд, залежно від хто заохочує міграцію.
Політична міграція відрізняються від інших міграцій, намагаючись змінити аспекти державного устрою. Ці зміни завершені, змінюючи демографію специфічного регіону. Центр на демографії робить необхідним акцент на міграції у напрямку до регіонів низького рівневого населення або штучно створюючи регіони населення максимуму.