Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

2011, a Special Year
Ten years have passed from the terrible attack to the Twin Towers. Now we can open
a new dacade which rejects forever the elimination of the other one as a method to
improve society. Fresh decision and facts are needed to involve the civil society and
promote new ways of thinking. Cities, civil societies, can play a crucial role in that
change.
Preparations are currently being made for the tenth edition on November 30,
2010. We need the city you govern and the citizens you represent. Many other
cities are already organizing cultural events and awareness-raising initiatives in
conjunction with the Community of Sant’Egidio and associated groups in Italy
and other countries.

По-украински

2011, Спеціальний Рік
Десять років мають пройшов від жахливого нападають до Подвійних Веж. Зараз ми можемо відкритися
нове dacade, який відкидає назавжди усунення іншого один як метод
поліпшіть суспільство. Свіже рішення і факти потрібні, щоб включити громадянське суспільство і
просувайте нові способи мислення. Міста, громадянські суспільства, можуть грати критичну роль в це
змінитися.
Приготування зараз робляться для десятого видання 30 листопада,
2010. Нам потрібне місто, яким ви управляєте і громадяни, яких ви представляєте. Інші
міста вже організовують культурні події і усвідомлення-піднімають ініціативи
з'єднання з Суспільством Sant'Egidio і зв'язав групи в Італії
і інші країни.