Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Системные подходы
Постепенно, в течение последних нескольких десятилетий, исследования в области развития (и вообще исследования в сфере социальных наук и наук о поведении) переместились на более высокий уровень анализа, сосредоточенный на системах, на принципах и особенностях их изменений и эволюции. В рамках рассматриваемой проблемы определим систему как: (1) организованный набор взаимодействующих компонентов, который (2) действует согласно некоторым принципам и (3) выполняет некоторую функцию. Например, тело человека в целом является

По-украински

Системні підходи
Поступово, впродовж останніх декількох десятиліть, дослідження в області розвитку(і взагалі дослідження у сфері соціальних наук і наук про поведінку) перемістилися на більш високий рівень аналізу, зосереджений на системах, на принципах і особливостях їх змін і еволюції. У рамках даної проблеми визначимо систему як:(1) організований набір взаємодіючих компонентів, який(2) діє згідно з деякими принципами і(3) виконує деяку функцію. Наприклад, тіло людини в цілому являється