Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


a is a painting or other artistic representation of the sea b is a picture on a wall or ceiling 'c this word is used as a general term meaning 'work',
'picture' d is a person (subject, model) who is having his portrait
painted e is a picture, a canvas f this word is used in expressions: city scene, country
scene, historical scene, street scene, battle scene g is a picture representing a scenery of nature or
countryside h is a painting of such unanimated subjects as fruit,
flowers or other decorative things i is a painting, picture or representation of a person,
especially of a face generally drawn from life

По-украински

- живопис або інше артистичне представлення морського b - картина на стіні або покриваючи 'c, це слово використане як загальний термін, що має на увазі 'роботу',
'картинний' d - особа (тема, модель), яка має його портрет

, 1

пофарбований e - картина, полотно f це слово використане у виразах: міське місце дії, країна
місце дії, історичне місце дії, вуличне місце дія, г бойовий місце дія - картина, заявляє, що театральний декорація природа або
сільський місцевість h - живопис такий безживний тема, оскільки фрукт,
квітка або інший декоративний річ i - живопис, картина або представлення особи,
особливо обличчя, загалом відтягнутий від життя